Subscribe

event

२०७६ पुस २९ गते मंगलवारषट्तिला एकादशी व्रत

षट्तिला एकादशी व्रत

२०७६ पुस २९ गते मंगलवारराष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस

राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस

२०७६ पुस २९ गते मंगलवारमाघे संक्राति /मकर स्नान /मकर संक्रान्ति

माघे संक्राति /मकर स्नान /मकर संक्रान्ति

२०७६ पुस २१ गते सोमवारमंगल चौथी व्रत

मंगल चौथी व्रत

२०७६ पुस २१ गते सोमवारनेपाल ज्योतिष परिषद स्थापना दिवस

नेपाल ज्योतिष परिषद स्थापना दिवस

२०७६ पुस २१ गते सोमवारपृथ्वी जययन्ती

पृथ्वी जययन्ती