Subscribe

नेपाल भुमिलाई दोस्रो जगतगुरुको पदवी !

यसरि भयो नेपालमा दास्रो जगतगुरुको घोषणा !

नेपाल भुमिलाई दोस्रो जगतगुरुको पदवी
जगतगुरुको एतिहासिक पदवी नेपालमा पहिलो पटक २०६६ सालमा जगत्गुरुको पदवी प्रात भएको थियो । चतराधामकै पिठाधिशोर अनन्त शिर विभुषित बाल सन्त मोहन्सरलाई देवाचार्यले काशीको विद्यत् सभाले जगत्गुरुको पद्यवी धोषण गरेको हो ।
नेपाल भुमिलाई दोस्रो जगत्गुरुको पद्यवी २०७५ सालमा प्रात भयो । जगत्गुरुको पद्यवी डा कृष्णदास महाराजलाई प्रात भएको छ । भारतका छवनि पिठका श्री नृत्य गोपालदास महाराज द्धारा रामानदाचार्य जगत्गुरु घोषण गर्नु भएको छ ।
उक्त कार्यक्रम को उपस्थितीमा पाल्नु भएका सन्तहरु एवम् शिर्ष नेता हरुको उपस्थिति का साथ खुसियालि प्रदान भयो साथै अभिनन्दनका साथ जगत्गुरु पद घोषण भारतका स्वामि श्री नृत्य गोपाल दास महाराज द्धारा चतराधाममा दोस्रो जगत्गुरु पदवी डा कृष्ण दास महाराजलाई प्राप्त भयो ।

प्रकाशित समय १३:५४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्