Subscribe

यस्तो छ श्री कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा मेहेर सागर पाठको नेपाली अर्थ

श्री कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा मेहेर सागर पाठको महत्व

श्री कृष्ण प्रणामी विश्वब्यापी श्री मेहरसागर पाठ पारायण समर्पण

 

 

श्री मेहर सागर

और सागर जो मेहेरका सो शोभा अति लेत/

लेहेरे आवे मेहेरसागर खुबी सुख समेत////

 

अर्थ:

सात सागर भन्दा अलग,परब्रह्मा परमात्माको कृपा रुपी यो दया को सागर अति शोभा र विसेसता युक्त छ जस बाट निरन्तर आनन्द पूर्ण लहर हरु ऊठी रहनछन् /

 

हुकुम मेहेरके हाथमे ,जोश मेहेरके अंग /

इशक आवे मेहेरसे,बेशक इलम तीन संग ////

 

अर्थ:परमात्माको आदेश र स्नेह पूर्ण आवेश हामी माथि ऊहाको कृपा हो,परमात्माको प्रेम, स्नेह

तब प्राप्त हुन्छ जब उहाको कृपा हुन्छ तेस पछि संकारहीत परिपूर्ण ज्ञान संग संगै आउछ /

 

पुरी मेहर जित हककि ,तित और कहा चाहियेत/

हक मेहेर तित होत है ,जित असल है निसवत////

 

अर्थ:

जब प्रियतम परमात्माको कृपा हामीलाई प्राप्त हुन्छ भने अरु के नै चाहिन्छ र ?तर यो बुज्नु पर्छ,कृपा तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब हामी हर तरह ले उहा संग को सम्बन्ध लाई असल बनाउन सक्छौ /

 

मेहेर होत अब्बलसे ,इतहि होत हुकुम /

जलुश साथ सब तीनके,कछु कमि करत खसम////

 

अर्थ :

दया योग्य हामी आत्मा हरुलाई प्रथमत:परमात्मा ले कृपा गर्नुहुन्छ ,तेस्को साथ साथै आन्दमइ ,अखण्ड सम्पदाको भण्डार खुल्दछ र निरन्तर प्राप्त भै रहन्छ /परमात्माले कुनै कुरा को कमि हुन दिनुहुन्न/

 

ये खेल हुवा मेहेर वास्ते,माहे खेलाबे सब मेहेर /

जाथे मेहेर जुदी हुइ , तब होत सब जहेर ////

 

 

अर्थ: सुख र दुखपूर्ण यो संसारको रचना परमात्माले हामीलाई दया गर्न को लागि र एस दुखरुपी खेल मार्फत उहा संग को सम्बन्ध देखाउन गर्नु भएको हो/एस दुख र विपदापूर्ण जगतमा परमात्मा को कृपा एक छिन पनि

रहेन भने यहाँ सबै बिष समान हुन्छ /

 

दोऊ मेहर देखत खेलमे ,लोक देखे उपर का जहुर /

जाए अन्दर मेहर कछु नाही ,आखिर होत हकसे दूर ////

 

अर्थ: परमात्माले नासवान जगत र आबीनासि परमधाम,आर्को अर्थमा यो मरने सरिर र अमर आत्मालाई हेरी रहनु भएकोछ तर अग्यानी मानिस हरु यो नासवान संसार र सरीरलाई नै साचो मानि यसैमा रमी रहेछन र अखण्ड,अविनासी परमात्मासंगको साचो सम्बन्धलाई नबुजेर झन झन टाडा भैरहेका छन् /

 

मेहर सोइ जो बातिनी ,जो मेहेर बाहिर और माहे/

आखर लग तरफ धनीकी ,कमि कछुए आवत नाही////

 

अर्थ :

परमात्मा को कृपा त्यो ज्ञानरुपी ज्योतिपुँज हो जसले हामी भीत्र भएको अज्ञानरुपी अन्धकार लाई हाम्रो अन्तरआत्मा र यो बाहिरी दुनिया सम्म उज्यालो बनाई,हामी अज्ञानीहरुलाई ज्ञानवान बनाइदिनु हुन्छ /तर त्यो तब मात्र सम्भव हुनेछ जब अन्धकारले ढाकिएका हामीहरु सर्बज्ञानी,प्रकाशपुँज परमात्मा तर्फ अगी बढ्नेछौ जसरि प्रकाश को आगमन संगै कालो रात उजेलो दीन मा परिणत हुन्छ.,तेस पछि ज्ञान युक्त हामीहरुलाई कुनै कुराको कमि हुने छैन /

 

मेहेर होत है जीन पर,मेहर देखत पाचों तत्व /

पिण्ड ब्रमाण्ड सब मेहेरके ,मेहेरके बीच बसत ////

 

अर्थ :

कृपा योग्य मानव जसलाई परमात्माले दया गर्नुहुन्छ ,नासवान भएर पनि संसारका पाच तत्व पृथ्वी ,जल,बायु ,तेज,आकाश लाई मानवले सदुपयोग गर्दै सुखको अनुभव गर्दछ /ज्ञानवान तेस मानवले बुजेको हुन्छ कि यो संसार,यो परिपंच र आफ्नो ठानिएको यो सरीर पनि नासवान हो तैपनि एस्लाई परमात्माको कृपा द्वारा प्राप्त मानेर एसको सदुपयोग गर्दै संसारमा रहुन्जेल सदभोजन (सद बेबहार) र भजन(परमात्मा चिन्तन ) गर्दै सुखको अनुभव गर्दछ/अंतत उसको पबित्र आत्मा परमपद प्राप्तगरी परमात्मा मा लिन हुनेछ /

 

दुखरुपी इन जिमीमे दुख काहुँ देखत/

बात बडी है मेहेरकि जो दुखमे सुख लेवत ////

 

अर्थ:

दुखै दुख र विपदाले भरिएको यो संसार र सरिरमा हामी किन दुखलाई अंगिकार गर्दैनौ र अब्रिरल सुख खोज्दछौ /तर परमात्मा को ज्ञानरुपी कृपा भयो भने यो बिनास उन्मुख दुखको सागर यो संसार र सरीरबाट पनि सुखको अनुभव गर्न सक्दछौ /

 

सुख मे तो सुख दायम,पर स्वाद आवत उपर/

दुख आय सुख आवत ,सो मेहेर खोलत नजर//१०//

 

अर्थ:

परमधामको आनन्दमय बातावरणमा त अखण्ड सुख थियोनै ,तर त्यो सुखको अनुभव आत्माले सद्दैब त्येस सुखमा रहेर गर्न नसकेकोले त्यो अविनाशी सुखको महत्व बुझाउन यो नासवान दुखरुपी संसार र सरीर को रचना गरि दुखको अनुभव गराउन परमात्माले कृपा गर्नुभएको हो /परमात्मा प्रतिको प्रेम र आस्थाले त्यो सत्य तथ्य बुज्ने हाम्रो आखा खुल्दछ /

 

इन दुखकि जिमिमे बैठके ,मेहेर देखे दुख दुर /

कायम सुख जो हक के,सो मेहेर करत हजुर //११//

 

अर्थ:

यो दुखले भरिएको नासउन्मुख सरीर भीत्र संसारमा बसेको आत्माले पनि परमात्माको कृपा द्वारा प्राप्त ज्ञानको कारणले दुख र सन्ताप हटेको अनुभूति गर्दछ /त्यो सुख परमात्मा को कृपाद्वारा मात्र आत्माले निरंतर प्राप्त गर्न सक्दछ /

 

मै देख्या दिल बिचारके ,इस्क हकका जीत/

इस्क मेहेरसे आइया,अब्बल मेहर है तित//१२//

 

अर्थ:

 

जब मैले(आत्मा) मन भीत्र गहिरो विचार गरेर हेरे,मैले पाए परमात्मा प्रति को हाम्रो प्रेम अनि परमात्माको हामी प्रति को कृपा त सदासर्बदा रहेको नै रहेछ तर हामीमा सत्य ज्ञानको कमिले गर्दा मात्र हामीले बुझ्न नसकेका रहेछौ /

 

अपना इलम जिन देत है,सो भी मेहर से बेसक /

मेहेर सब विध ल्यावत,जित हुकुम जोश मेहेर हक //१३//

 

 

 

 

अर्थ:

परमात्माले आफ्नो पहिचान सहितको ज्ञान जुन हामीलाई दिनुभयो त्यो पनि उहाको कृपा द्वारा मात्र हामी लाई सम्भव भएको हो /परमात्माले हामीलाई कृपा गरेर दिनु भएको यो भौतीक संसार र सरीर संगसंगै ज्ञान,भक्ति,बुद्धि,बिबेक,विचार र सुन्दरसाथको साथ जस्ता अलौकिक सम्पदाहरु पनि दिनु भयो जो उहाको आज्ञा,आबेस,र दयाबाट मात्र सम्भव थीयो /

 

 

जाको लेत है मेहेरमे,ताए पेहले मेहेर बनाबे बजुद /

गुण अंग इन्द्री मेहरकि,रुह मेहर फुकत माहे बूद//१४//

 

अर्थ:

परमात्माले हाम्रो आचार,विचार,संस्कार, सहि छ भनेमात्र हामीलाई सुपात्र ठानी कृपा गर्नु हुन्छ र हाम्रो आचार,विचार, संस्कार,गुण,अंग,इन्न्द्रियलाई कृपामय बनाइदिनु हुन्छ /तेस प्रकार परमात्मा ले अज्ञानको निन्द्रामा मरेतुल्य भइ सुतेको भौतीक सरीर र पारलौकिक आत्मा मा ज्ञान र भक्ति रुपी प्राण फुकी दिनु हुन्छ अनि यो आत्मा सचेत भइ आफ्नो प्रियतम परमात्मा र मूल घर परमधामको यात्रा तर्फ लाग्दछ /

 

मेहेर सिंहासन बैठक,और मेहेर चवर शिर छत्र /

सोहोवत सेन्या मेहेर कि,दिल चाहे मेहेर बाजंत्र //१५//

 

अर्थ :

 

परमात्माको कृपा प्राप्त त्यो सौभाग्यसाली आत्मा,हरदम सन्तुस्ट भैं परमात्माको कृपाद्वारा उपलब्बध यो सरीर रुपी सिंहासनमा निवास गर्दछ /प्रभु प्रेममा मस्त तेस ज्ञानवान भाग्यमानी मानव को शिरमा स्वयम परमात्माले सितलताकोलागि दयाको चवर हम्किनु हुन्छ,उसको बचावट को लागि छाता बनिदिनुहुन्छ/तेस रुपमा त्यो आत्मा आफ्नो सदगुण,सदविचार युक्त निर्मल अंग इन्द्रियको सेना सहित सोभायमान देखिन्छ र हरदम परमात्माको कृपाको वर्षामा स्नान गरि रहन्छ /

 

बोलि बोलावे मेहर कि,और मेहेरैका चलन /

रात दीन दोउ मेहेरमे ,होए मेहेरे मिलावा रुहन //१६//

 

अर्थ :

 

प्रभु कृपाले वोतप्रोत त्यो पबित्र आत्माको मन.बोलि बचन,हेराइ,बेबहार सबै सितलदाई हुन्छ किनकि परमात्माको परिछ्यामा अब्बल दर्जामा पास भएको त्यो आत्माले अरुको रिस राग द्वैस र कुभलो किन गर्थ्यो र उ त के रात के दीन आफु जस्तै पबित्र आत्माहरुको सत्संगमा रहेर परमात्मा चिन्तन र प्रेममा मग्न रहन्छ /

 

बन्दगी जीकर मेहेरकी ,ये मेहेर हक हुकुम/

रुह बैठे मेहर छाया मीने ,पिए मेहेर रस इस्क इलम//१७ //

 

अर्थ :

परमात्माको कृपा प्राप्त त्यो पबित्र आत्मा परमात्माको हुकुम सिरोधार्य गर्दै संसारी सुकर्मका साथ साथै हरदम उहाकै उपासना र सत्संगीहरु संग उहाकै गुणगान,चर्चा श्रवन,मनन गर्दछ/उसलाई भलिभाती थाहा छ संसारी कर्म उसको कर्तब्य हो बन्धन होइन /एस प्रकार त्यो ज्ञानवान पबित्र आत्मा प्रभु प्रेमको रसपान गर्दै उहाकै छत्रछायामा जीवन यापन गर्दछ /

 

जीत मेहेर तित सब है ,मेहेर अब्बल लग आखर/

सोहोबत मेहर देवही,कहु मेहर सिफत क्यु कर //१८ //

 

अर्थ :

परमात्माको कृपा सर्बब्यापक छ र नै यो सारा विश्व ब्रमाण्डको अस्तित्व रहेकोछ /यो सारा जगतको को उत्पति र अन्त्य पनि उहाको कृपा द्वारा भयो र हुनेछ/तेस प्रकारको उत्तम ज्ञान र विश्वास पनि उहा को कृपा द्वारामात्र भाग्यमानी मानवले मात्र प्राप्त गर्दछ/महामति श्री प्राणनाथजी आज्ञा गर्नु हुन्छ,हे सुन्दरसाथजी, तेस दयावान, सर्बब्यापक,अविनाशी.कृपालु परमात्माको यो छोटो समय र सब्दमा म कसरि बर्णन गरु? मा रहेर संसारी सदबेबहार गर्दै अनि प्रभु प्रेममा रम्दै जीवन यापन गर्दछ/

 

ये जो दरिया मेहेरका ,बातिन जाहिर देखत/

सब सुख देखत तहा ,मेहेर जित बसत//१९ //

 

अर्थ :

 

परमात्माको यो दयाको नदि त्यो दिव्य,अविनाशी परमधामदेखि यो नासवान मृत्युलोक सम्म बगिरहेको छ/ परमधाममा रहेका आत्माहरु उहाको नित्य सानिन्ध्यमा तेस दयाको नदिमा नित्य दर्सनरुपी स्नानको सुख लिईरहेकाछन् भने यो नासवान संसार मा आएका आत्माहरु परमात्माको कृपा द्वारा प्राप्त ज्ञानको नदिमा नित्य चिन्तन,मनन,श्रवन,भक्ति.अर्चना,भजनरुपी स्नानको सुख अनुभव गरि रहेकाछन्/एस प्रकार जहाँ२ परमात्माको कृपा छ त्यहा सबै प्रकारका सुख,आनन्दको अनुभुती हुन्छ /

 

 

बीच नाबुद दुनिय के ,आई मेहेर हक खिलवत /

तीनसे सब कायम हुए ,मेहरै कि बरकत //२० //

 

अर्थ :

 

यो दुख, विपदा र कोलाहलमय जगतमा हाम्रो सदआहार,सदविचार र निरन्तर प्रभुचिन्तनको फलस्वरूप परमात्माको कृपाद्वारा महापुरुषको सत्संग र ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुन्छ/उहाको कृपा पूर्ण दिव्य उपदेसको सहाराले हामीहरुलाई त्यो दिब्य परमधामको बाटो खुल्दछ /

 

 

बरनन करु क्यो मेहेरकि, सिफत नाही पहुचत/

ये मेहेर हक कि बातिनी,नजर माहे बसत //२१ //

 

अर्थ :

 

महामति श्री प्राणनाथजी आज्ञा गर्नु हुन्छ,हे सुन्दरसाथजी मेरा प्रियतम परमात्माको कृपाको बर्णन म कुन सब्दले गरु?मेरो सब्दहरु नै मलाई अपुरो लागिरहेको छ /तर मैले जुन जुन उपलब्ध उत्तम सब्द मैले मेरो अन्तरआत्माबाट भावपूर्ण रुपमा पोखे,मलाई उहा मेरो आखा अगाडी नै हुनु हुन्छ जस्तो लागि रहेको छ /

 

ये मेहेर करत सब जाहीर ,सबका मता तोलत /

जो कीन कानो ना सुन्या,सो मेहेर मगज खोलत //२२//

 

अर्थ :

 

परमात्माले हामी लाई कृपा गरि दिनु भएको दिब्य ज्ञानको चाबीले हामी संसार प्रचलित सबै खाल का सिदान्तहरु लाई बुज्न अनि मुल्लयांकनगर्न र खोल्न सक्ने भएका छौ/हामीलाई प्राप्त त्यो अविनासी अखण्ड परमधामको दिब्य ज्ञान जुन आज सम्म कसैले सुनेको र बताउन सकेको थिएन,परमात्मा को असिम कृपाले उहाबाट हामी लाई सहजै प्राप्त भयो /

 

बरनन करु क्यो मेहेरकि,जो बसत हक के दिल /

जाको दिलमे लेत है ,तहा आवत न्यामत सब मिल //२३ //

 

 

अर्थ :

 

परमात्माको परम पबित्र ह्र्दयमा बसेको त्यो परिपूर्ण दयाको कसरि बर्णन गर्न सकिन्छ र कीन कि त्यो सब्द र भावनामा अटाउन नै सक्दैन र केवल भक्तिमा भावबिभोर भइ अनुभूति गर्न मात्र सकिन्छ / भक्तिमा भावबिभोर भएको पबित्र आत्मालाई जब परमात्माले आफ्नो ह्र्दयमा राखनु हुन्छ अनि तेस आत्मालाई उहाको परम भक्ति,शक्ति,जोश,र अखंड आनन्द एकसाथ प्राप्त हुन्छ /

 

बरनन करु क्यो मेहेरकि,जो बसत माहे हक /

जाको निवाजे मेहर मे,ताए देत आप माफक//२४//

 

अर्थ :

 

हाम्रो यो छोटो जीवन,अल्पज्ञान अनि सिमीत समयमा,त्यो अनादी,सर्ब परिपूर्ण,सर्बज्ञानी परमात्मामा निवास गरेको असिमित दयाको कसरि महिमा गर्न सकिन्छ र ?तर परम दयालु परमात्माले जब हर प्रकारले साथमा लिन योग्य आत्माको हाथ आफ्नो हाथमा लिनु हुन्छ तब तेसलाई हर प्रकारले आफु जस्तै बनाई दिनु हुन्छ, जसरि एउटा बलेको दियो ले अर्को दियोलाई बालेर आफु जस्तै शक्ति र प्रकाशवान बनाई दिन्छ/

 

बात बडी है मेहेरकि,जित मेहर तित सब /

निमख छोडे नजरसे ,इन उपर कहा कहु अब //२५ //

 

अर्थ :

 

परम दयालु परमात्माको कृपाको बर्णन,श्रवन,मनननै महान छ र यो आहोभाग्यले मात्र प्राप्त हुन्छ /जहाँ उहाको कृपा हुन्छ त्यहाँ भाव,भक्ति,आरोग्य,उन्नती,र अलौकिक सम्पदा सब कुछ परिपूर्ण भइ प्राप्त हुन्छ /नासवान संसार र अबिनासि परमात्मालाई हर प्रकारले पेहेचान गर्न समर्थ ज्ञान युक्त आत्माको साथ परमात्माले एक पल पनि छोड्नुहुन्न/ तेस सौभाग्यसाली कृपापात्र आत्माको बर्णन जति नै गर्दा पनि सकिन्न्न ,त्यो त अबर्णनिय छ /

 

जहाँ आप तहा नजर ,जहाँ नजर तहा मेहर/

मेहर बिना जो कछु ,सो सब लगे जहर //२६ //

 

अर्थ :

 

परमात्माको निवास केवल पबित्र सर्बकल्याणकारी मन, मीठो सितलबचन र सर्बसुखादाई सुकर्म युक्त मानवको दिलको मन्दिर भीत्र हुन्छ,अनि जहाँ परमात्मा को निवास हुन्छ तिहा उहा को पबित्र द्रिस्टि हुने नै भयो,अनि जहाँ उहाको द्रिस्टि पुगेको हुन्छ तिहा सब सम्पदा युक्त दया को नदि बग्ने नै भयो/जब हामी अनेक संसारी बिकार द्वारा हाम्रो तन मन लाई परमात्माको निवास हुन अयोग्य बनाऊछौ अनि तिहा उहा को निवास,द्रिस्टि र कृपा नहुने हुदा हामी लाई आ-आफ्नो भाग भोगद्वारा प्राप्त नासवान भौतीक सुख र कर्म को बन्धनले अन्तत यो सब परिपंच बिषको रुपमा प्रस्तुत हुन्छ/

 

बात बडी है मेहेरकि,मेहेर होए ना बिना अंकुर /

अंकुर सोई हक निसवत ,माहे बसत तज्जला नुर //२७//

 

अर्थ :

 

परमात्माको कृपाको महिमा अपरम्पार छ,मूलरुपमा परमात्माको कृपा बिज रुपमा सबै प्राणीमा रहेको हुन्छ ,तर त्यो बिज अंकुरित भइ फस्टाउन बाताबरण(सु-संकार),मल.जल(आहार,बिहार)गोडमेल(सु-कर्म)बनाउने कार्य भने परमात्माले हामी लाई बुद्धि,बिबेक.ज्ञान,बिज्ञान र यो सरीर प्रदान गरेर सुम्पनु भएको छ र सदुपयोग गरि उन्नति र दुरुपयोग गरि अबनति को बाटो रोज्नलाई स्वतन्त्र गरिदिनु भएको छ /परमात्मा र आत्माको सम्बन्धको सुत्रनै प्रभु प्रेम हो तेसबाट नै दया अंकुरित हुन्छ/तेस प्रकारको भक्ति भावनाले अंकुरित भएको कृपाको बिरुवा हरपल बढ्दै ,आत्माले अंतत अखंड अविनासि तेजोमये परमधामको फल प्राप्त गर्दछ र तेसैमा गइ निवास गर्दछ/

 

ज्यो मेहर त्यु जोश है ,ज्यो जोस त्यु हुकुम /

मेहर रहत नुर बल लीए,तहा हक इस्क इलम//२८//

 

अर्थ :

 

जति जति हामी परमात्माको बाटो तर्फ लाग्दछौ तेती तेती परमात्मा ले हाम्रो आत्मबल बडाइ दिनुहुन्छ फलस्वरुप प्रभु प्रेमपथमा हाम्रो जोश,जागर,अविरल बढदछ/ परमात्मा संग को निश्चल प्रेमले गर्दा समिप रहेका हामीहरुले उहाको,कृपारुपी तेजोमय प्रकाशमा साचो ज्ञान र अटल प्रेम को साथ पाउने छौ जुन साथ हाम्रो परमधामको मूलमिलावा सम्म अटल रहनेछ /

 

मिठा सुख मेहर सागर,मेहर मे हक आराम/

मेहर इस्क हक अंग है,मेहेर इस्क प्रेम काम //२९//

 

अर्थ :

 

प्रियेतम परमात्माको दया सागर को स्वाद अति मधुर छ ,तेस लाई हेर्दा अनि तेस रसको पान गर्दा साचो शान्ति अनि आविछिन्न चैन मिल्दछ /परमात्माको कृपा र प्रेम भन्नु एउटै कुरा हो,दुवै उहा बाट हामीलाई हरदम प्राप्त भइ रहेको छ,उहाको कृपा बाट नै हामी लाई सद्विचार,प्रेम,स्नेह,प्रभु मिलनको आविलासा जागृत हुन्छ अनि तेसैको फलस्वरूप परमधाम सम्म पुग्ने हाम्रो मनोकामना पूर्ण हुनेछ/

 

 

काम बढे इन मेहर के ,ये मेहरे इन हक /

मेहर होत जीन उपर ,ताय देत आप माफक//३०//

 

अर्थ :

 

जति जति हामी परमात्माको बाटो तर्फ लाग्दछौ तेती तेती परमात्माले हामी लाई कृपापूर्ण चमत्कारी करतब हरु पनि देखाउनु हुन्छ,साधरण मानिस हरु तेसलाई चमत्कारको रुपमा लिन्छन भने ज्ञानी जन हरु प्रभु कृपाको रुपमा बुज्दछन्/जब हामी सदाचार,सद आहार,सद विचार,परा प्रेम लछरणा युक्त भक्ति बाट प्रभु कृपा प्राप्त गर्न योग्य हुनेछौ परम दयालु परात्मा ले हामीलाई कृपा गरि आफु समान शक्ति र सम्पदायुक्त बनाउनु हुनेछ/

 

मेहेरे खेल बनाईयाँ,वास्ते मेहर मोमिन /

मेहरे मिलावा हुवा ,और मेहरे फिरस्तन //३१//

 

अर्थ :

 

प्रियेतम परमात्माले ब्रह्मआत्माहरुको दुखको संसार हेर्ने इच्छा पुरा गर्न यो संसारको रचना गर्नु भयो/परमात्माले कृपा गरि यो ब्रमाण्डको श्रीष्टि र अन्त्य सम्मको अबधिमा जन्म लिने आत्माहरुलाई प्रलयको दीनमा आ-अफ्नो पुर्ब-सम्बन्ध,आचार,विचार,संस्कार र कर्म अनुसार आ-आफ्नो गन्तब्य प्रदान गर्नुहुनेछ /स्मरण रहोस हरेक जीवको मृत्युको दीन नै उस्कोलागी महा प्रलयको दीन हो/

 

मेहरे रसुल होए आईयाँ,मेहेरे हक लिय फुरमान/

कुंजी ल्याय मेहर कि ,कारी मेहेर हक पहिचाँन//३२//

 

अर्थ :

 

परमात्माले दया गरि,दुखरुपी यो संसारमा काम,क्रोध,लोभ,मोह,अहंकार,कुसंस्कार,कुकर्मको बन्धनमा बाधिएर अचेत भएका आत्माहरुलाई सचेत बनाई आफ्नो मूलघर परमधाम र आत्माका पति परमात्माको स्मरण गराई तेस तर्फ लगाउन समय समयमा उहाको संदेशबाहक महात्माहरुलाई हामी माझ पठाउनु हुन्छ,त्यो संदेशमा पनि अब्बल सुत्र तारतम ज्ञान र तेस्मा निहीत गहन सब्दहरुको रहस्य खोल्ने चाबी समेत महामति श्री प्राणनाथजीको रुपमा हामी माझ स्वयम प्रकट हुनुभयो जसलाई परमात्माको कृपाले गर्दा हामीले आफ्नो जीवनकालमा नै चिन्न सकेउ र परमधामको बाटो लिन सकेउ/

दई मेहेरे कुंजी इमाम को ,तिनो महंमद सुरत /

मेहेरे दई हिकमत ,करि मेहेर जाहिर हकिकत //३३ //

 

अर्थ :

 

परब्रह्म परमात्माले श्रीश्यामाजी स्वरूप सतगुरु श्री देवचन्द्रजीका माध्यमबाट दिव्य तारतम ज्ञान परमधामबाट अवतरण गराउनु भएको हो/ उहाले हामी माथि कृपा गरेर तेस तारतम ज्ञानको रहस्य खोल्नको लागि महामति श्री प्राणनाथजीलाई सुम्पनु भयो उहाकै इच्छा र आदेस अनुसार महम्मद साहेब,सतगुरु श्री देवचंद्रजी र महामति श्रीप्राणनाथजीलाई सर्ब कौसल,शक्ति र सम्पदा सहीत सर्ब धर्म ग्रन्थको रहस्य खोल्न सक्ने बनाउनुभयो/परमात्माको कृपाले गर्दानै उहाहरुले सत्य ज्ञान र परमात्माको सत्ताको ज्ञान हामी माझ प्रकट गर्नु भयो/

सो फुरमान मेहेरे खोलिया ,करी जाहिर मेहेर आखरत /

मेहेरे समझे मोमन ,करी मेहर जाहिर खिलवत //३४//

 

अर्थ :

 

इस्लाम धर्म का प्रबर्तक मोहम्मद साहेबले ब्रह्मआत्माहरुको लागि परमात्माको जुन संदेश लिएर आउनुभएको थीयो तेस्लाई स्वयम ब्रह्मस्वरुप महामति श्री प्राणनाथजीले हामीहरुको लागि स्पस्ट गरिदिनुभयो/परमात्माको आलौकिक कृपाको कारणले हामीलाई संसार रचना र महाप्रलयको तेस सास्वत सत्य लाई सबिस्तार सम्झाउनु भयो/परमात्माको कृपा को कारणले नै हाम्रो आत्माले यो नासवान संसारमा रहेर पनि परमात्मा संगको अन्तरमिलन,भजन,भक्तिको साथ प्रकट हुन पाएको छ /

ये मेहेर मोमिनो पर,एसी खासल खास उम्मत /

दई मेहेरे भिस्त सबन को ,सो मेहेर मोमिनो बरकत //३५//

 

अर्थ :

 

परब्रह्म परमात्माको कृपा मोमिन ब्रह्मआत्माहरुमा भयो/ब्रह्मआत्मा को अर्थ परमात्माका अति प्यारा त्यो समुदाय हो जसको भाषा,भेष,चालचलन,रहन सहन,भावना,सोच सबै अत्यन्त्य पवित्र हुन्छ जसको समिप हुदा नै परम शान्ति र सितलताको अनुभव हुन्छ/ ति ब्रह्मआत्माहरु, यो दुखरुपी संसारमा रहेर पनि निरन्तर ब्रह्म चिन्तनमा रम्दछन्,यो संसारी दुखमा कहिलई आतिदैनन अनि सुखमा कैलई मातिदैनन,अनि अंतत परब्रह्म परमात्माको दिब्य परमधाममा समाहित हुन्छन् अन्य आत्माहरुलाई उहाले कृपा गरि आ-आफ्नो संस्कार,चिन्तन र कर्म अनुसारको लोक प्राप्त गराई दिनुहुन्छ/परब्रह्म परमात्माको कृपाको विस्तारले नै यो सम्भव भएको हो/

 

मेहेरे खेल देख्या मोमिनो ,मेहेरे तले कदम /

मेहेर क्यामत करिके,मेहेरे हँसी के मिले खसम //३६ //

 

अर्थ :

 

परमात्माको कृपा भएरनै ब्रह्मआत्माहरुले यो नस्वर जगतको खेल(नाटक) हेर्न पाएका हुन् फेरी उहाकै कृपाले तारतम महाज्ञान प्राप्त हुनगई यो संसार को बास्तबिकता बुझ्न सक्ने भयेउ तेस ज्ञानको कारणले यो संसार पट्टिको हाम्रो असत्य मोह भंग भयो र अबिनासी,अखंड,परम सत्य परमात्मासंगको हाम्रो सास्वत सम्बध कायेम भयो तेस्को फलस्वरूप भोलि हामीले यो संसार र यो परिपंच हमेसाको लागि छोडेर जादा परमात्माले परमधामको द्वारमा हासेर हामीलाई अंकमाल गर्नुहुनेछ /

 

मेहेर कि बाते तो कहु ,जो मेहेर को होबे पार /

मेहेर हक न्यामत सब मापी ,मेहेर मेहरको नही सुमार //३७//

 

अर्थ :

 

महामतिश्रीप्राणनाथजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, परब्रह्म परमात्माको कृपाको कुनै वार पार नै छैन,त्यो न सब्द न भावना न कुनै भौतीक साधन ले नाप्न नै सकिन्छ,अनि म सम्पूर्ण रुपमा तेस्को बर्णन कसरि गरु ?त्यो दयारुपी आलौकिक सम्पदाको आकलन त केवल उहा आफैले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ/उहाको कृपाको बर्णन उहाद्वारा नै मलाई प्राप्त दयाबाट मैले जे-जति गर्न सके त्यो मैले सुन्दरसाथजी हरुलाई बताए तर त्यो असिम,अलौकिक कृपाको पूर्णबर्णन त कहा गर्न सकिन्छ र/

जो मेहेर ठाडी रहे ,तो मेहेर मापी जाए /

मेहेर पलमे बढे कोटी गुनी ,सो क्यु मेहेरे मेहर मपाए //३८//

 

अर्थ :

 

महामति श्रीप्राणनाथजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे सुन्दरसाथजी, परमात्माको कृपा हामी उपर येसरी अविरल झरना जस्तो बगिरहेको छ तेस्को गति एक छिन पनि रोक्किदैन अझ पल पल मा करोडौ गुणाले तेस्मा बढोत्तरी भइरहेको हुन्छ अनि परमत्मोको त्यो कृपा लाई कसरि नाप्नु र ? येथार्थमा हामी साधारण मानिसहरु , नस्वर इहलौकिक सरीर ,छोटो आयु,सिमीत बुद्धि र बिबेकयुक्त भइ परमात्मालाई र उहा को असिम कृपा लाई पनि लौकिक द्रिस्टिले हेर्दछौ अनि सिमीत सिमानामा राख्न खोजदछौ तर त्यो अलौकिक,असिमित सम्पदा युक्त परमात्मा हाम्रो सिमानामा किन अटाउनु हुन्छ र /

मेहेर दिल अरस किया ,दिल मोमन मेहेर सागर /

हक मेहर ले बैठे दिलमे ,देखो मोमिन मेहर कादर //३९//

 

अर्थ :

 

महामतिश्रीप्राणनाथजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, परब्रह्म परमात्माको कृपाद्वारा प्राप्त तारतम महाज्ञानको कारणले हाम्रो आचार,विचार,संस्कार,आहार,बिहारमा आएको सुद्धताको फलस्वरूप पबित्र भएको हाम्रो मनमन्दिर भित्र परमात्माले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पदा सहीत निवास गर्नुभएको छ/ हे सुन्दरसाथजी , तीनै सर्बसमर्थ दयालु परमात्माको हामीमाथिको अविरल अनि निश्चल दया लाई हेर्नुहोस अनि आनन्दको अनुभव गर्नुहोस/

बात बडी है मेहेर कि ,हक के दिल का प्यार/

सो जाने दिल हक का ,या मेहर जाने मेहेर को सुमार//४०//

 

अर्थ :

 

महामति श्रीप्राणनाथजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे सुन्दरसाथजी, परमात्माको कृपा अति महान र अबर्णनिय छ/ हामी छोटो समयमा सम्पूर्ण रुपमा तेस्को स-विस्तार बर्णन गर्न पनि सक्दैनौ/ उहाले हामी उपर गर्नु भएको कृपा त केवल उहाको निश्चल,निस्वार्थ प्रेमको इजहार मात्र हो/सम्पूर्णरुपमा ज्ञानवान अनि पबित्र आत्माले परमात्माको अनुग्रह प्राप्त गर्दछ अनि तेस आत्माले मात्र उहाको मन र कृपाको अनुभव र बर्णन गर्न सक्दछ /

 

जो एक बचन कहु मेहर का ,ले मेहेर समझियो सोय /

अपार उमर अपार जुवा मेहेर को हिसाब होय //४१//

 

अर्थ :

 

महामतिश्रीप्राणनाथजी आज्ञा गर्नुहुन्छ,हे सुन्दरसाथजी परब्रह्म परमात्माको कृपाद्वारा प्राप्त तारतम ज्ञानको प्रकाशले म तपाई हरु लाई उहाको दयाको एक सब्द मात्र पनि बताई रहेको छु भने पनि तेस्लाई प्रभु को कृपापात्र बनेर सम्झिने प्रयास गर्नुहोस/मैले त हजुरहरु लाई उहाको दयाको अलिकति अंसमात्र सुनाएको हु तेस्को सम्पूर्ण रुपमा बर्णन गर्न त असंख्य जन्म र जिब्रोले पनि सम्भव छैन/

 

निपट बडा सागर आठवा,ये मेहेर को निके जान/

जो मेहेर हुए तुज उपर तो ,मेहेर को होए पेहेचान //४२//

 

अर्थ :

हे सुन्दरसाथजी,परमधामको ओरिपरी रहेका आठ सागरहरुमा यो मेहेरको सागर निक्कै बिशाल र असिम छ,यो निश्चित छ एदी हजुरहरु आफ्नो आचार विचार संस्कारले परमात्मा को कृपापात्र बन्न सक्नु भयो भने मात्र परमात्माको कृपा र दया लाई चिन्न र आत्मसात गर्न सक्नुहुनेछ/

 

सात सागर बर्णन किय,सागर आठमा बिना हिसाब /

ये मेहेरको पार आवहि ,जो कै कोटी करु किताब //४३//

 

अर्थ :

 

हे सुन्दरसाथजी,परमधामको चारै तिर द्रिस्यवान सात सागरहरुको मैले बर्णन गरेर सुनाईसकेको छु तर तेस भन्दा अलग आठौ सागर जो मेहेर(दया,कृपा)सागरको नाम ले जानिन्छ तेस परब्रह्म परमात्माको मन भीत्र रहेको त्यो सागर एती बिशाल र लेखा जोखा गर्न नसकिने छ कि तेस्को मैले बर्णन गरेको ४५ चौपाईको त के कुरा,मैले करौडौ पुस्तकमा पनि सम्पूर्ण बर्णन गर्न सक्दिन /

 

ये मेहेर मोमिन जानहि ,जीन उपर है मेहेर /

ताको हक कि मेहेर बिना ,और देखे सब जेहर //४४//

 

अर्थ :

 

परब्रह्म परमात्माको कृपा लाई तेस ज्ञान, धीर, धैर्य, धारणा, सौय्र ,भावना,भक्ति युक्त आत्मा जो परमात्माको कृपा द्वारा अनुग्रहित,जसलाई मोमिन ब्रह्मश्रीस्टि भनिन्छ ले मात्र जानेको र बुजेको हुन्छ/तेस पबित्र आत्माले उहा को कृपा बिनाको यो नस्वर सरीर र संसार लाई विष तुल्य देखेको हुन्छ /

 

महामतिकहे ये मोमिनो ! ये मेहेर बडा सागर /

सो मेहेर हक कदम तले ,पिओ अमिरस हक नजर //४५//

 

 

अर्थ :

 

महामति श्रीप्राणनाथजी आज्ञा गर्नुहुन्छ,हे ब्रह्मात्माहरु हो.परमात्माको दयाको सागर अत्त्य्यधिक विस्तारयुक्त छ /तेस सितल सागरको आनन्द र उहाको चरण समिप बसेर निरन्तर उहाको कृपा द्रिटि बाट अविरल बगिरहेको मधुर कृपाअमृतरस भरपुर पिउनुहोस /

 

प्रकाशित समय ११:४४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्